Tasarlamak

En yalın tanımı itibarı ile her tasarım eylemi, estetik ve rasyonel bir problem çözme sanatıdır.


Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.


Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım ülkemizde son yıllarda oldukça popülerleşmiş çok da eski olmayan bir iş koludur. Bunun sebebi teknoloji ile doğrudan bağlantılı olmasıdır. Tabi ki grafik tasarım denince akla sadece teknoloji ve bilgisayarlar gelmemelidir. Peki, nedir grafik tasarım? Grafik tasarım, belirlenen kitleye uygun bir şekilde bir ürünün ya da herhangi bir olayın tanıtımının yapılmasıdır. Genellikle ürün tanıtımının yapıldığı bu iş kolunda diğer her şeyin tasarımı yapılabilmektedir. Marketlerde görülen ambalajlı yiyeceklerin dış kapları ya da otobüs duraklarında görülen afişlerin hepsi grafik tasarımcıları elinden çıkmaktadır. Kısacası grafik tasarımı yaratıcılık demektir ve yaratıcılık olmadan bu işin yapılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Grafik Tasarım Yapabilmek İçin...

Teknolojiyi iyi kullanmak yeterli mi?

Grafik tasarım yapabilmek için yalnızca teknolojiyi kullanabiliyor olmak yeterli değildir. Tasarım gücünü, renkleri, hayal gücünü ve desenleri bilmesi ve bu bilgiyi teknoloji ile bir araya getirmesi gerekmektedir. Hepsi bir arada yapılabilirse işte o zaman ortaya gerçek bir grafik tasarım ürünü çıkabilmektedir. Bir grafik tasarım ürünü ortaya çıkarırken bilinmesi gereken bazı temel unsurlar vardır. Bunlar;

  • Çizgi
  • Ton
  • Renk
  • Doku
  • Ölçü
  • Biçim
  • Yön

Videolar için sesler

Her videoya her ses olur mu?

…...

Video Tasarımı

İyi senaryo, kaliteli oyuncular, kötü kurgu?

Görüntülerin ve seslerin bir senaryo dâhilinde belli bir amaca uygun olarak peş peşe sıralanmasına “kurgu” veya “montaj” denir.
İyi bir senaryoya, kaliteli oyunculara sahip ve iyi çekilmiş bir sinema filmi, kötü bir kurgucunun eline düştüğü takdirde değerinden çok şey kaybedebilir, izleyici tarafından anlaşılmayabilir. Bu durumun tam tersi de mümkündür: iyi bir kurgucu, yapımı çok daha hareketli, canlı, anlaşılır kılabilir, belirli noktalara kadar çekim hatalarını veya oyuncuların kusurlarını giderebilir.

Bir yapımın kurgusunda ön planda olan kişiler yönetmen ve kurgucudur. Yönetmen, görüntülerin çekimini gerçekleştirir ve işin nihai sonucunun ne olması gerektiği konusundaki en yetkili kişidir. Kurgucu teknik ve estetik bilgisiyle yönetmenin kafasında oluşturduğu resmi gerçekleştirir. Ancak tecrübeli bir kurgucu sadece yardımcı olmakla kalmaz, fikirleriyle yönetmene ilham verebilir.